●C-BAL Câu lạc bộ du lịch mô tô thế giới

Câu lạc bộ này là một mạng lưới thông tin liên lạc dành cho những người đi xe máy trên toàn thế giới. Hãy cùng chia sẻ và tận hưởng khung cảnh Xe máy tuyệt vời cùng với các tay đua trên toàn thế giới. Vì vậy hãy đăng ảnh Xe máy của bạn lên trang ●Facebook gloup bên dưới nhé!

●HOME
https://www.facebook.com/groups/653104456683267

Dành cho trình duyệt PC
●HOME
https://www.facebook.com/groups/653104456683267
ABOUT
https://www.facebook.com/groups/653104456683267/about
MEDIA
https://www.facebook.com/groups/653104456683267/media
MEMBER
https://www.facebook.com/groups/653104456683267/members