★Giá thưởng bán hàng/phí giao hàng

★Bán giá thuận lợi
Chiến dịch quảng bá thương hiệu (Bây giờ cho tất cả người mua)
Giảm 10% khi mua 2 sản phẩm bất kỳ trở lên
Giảm 10% khi bạn thêm 2 mặt hàng trở lên vào giỏ hàng trong một lần mua.

Bây giờ đồng JPY đang yếu, điều đó càng trở thành một món hời.
Kiểm tra giá bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia bạn bằng nút chuyển đổi tiền tệ bên dưới.

★Phí vận chuyển thuận lợi
Bạn chỉ có thể kiểm tra nó dưới đây.
1. Đến trang Sản phẩm (chọn sản phẩm bạn yêu thích)
2. Đến trang Giỏ hàng (với các sản phẩm bạn yêu thích)
3. Đến trang Mua hàng (địa chỉ giao hàng được nhập)
Tất nhiên, nó sẽ không phải là việc mua hàng ở giai đoạn này, vì vậy vui lòng kiểm tra nó.